ZDPL_2018 – Oznámení o prohlášení akcií za neplatné 13.7.2018