Author Archive

Obhospodařování půdy v pásech plodin

Provozní test, lokalita Na Výšině u Bílovce

Jedním z velmi důležitých úkolů moderního zemědělství je ochrana půdy proti vodní erozi, kdy může při prudkých deštích na svažitých pozemcích docházet ke splavování ornice.

Jako ochranu před vodní erozí zkoušíme na pozemcích před vámi inovativní postup, který spočívá v pěstování dvou plodin v pásech. Díky rozdílnému vegetačnímu období vybraných plodin je na jednom pásu vždy přítomen porost, který tak chrání půdu před splavením v době, kdy je plodina vedlejšího pásu mimo hlavní vegetační období a není schopna přívalové srážky přijmout a uložit do půdního prostředí. Ve výsledku tedy tento postup celoročně zvyšuje kapacitu půdy přijímat dešťové srážky a zadržet vláhu v krajině.

Jedná se o technicky velmi náročný postup, který vyžaduje přesné setí a cílené dodávání živin. Zároveň se jedná o postup, který je jednou z možností pro trvale udržitelné a k půdě šetrné zemědělství.

Vaše RenoFarmy

 

Pole

Snímek byl pořízen pomocí dronu Trinity F90 z výšky 120 m. 
Pro přesné navádění strojů používáme GPS navigaci s 
korekčním signálem s výslednou přesností ± 5 cm.
Šířka pásů je 24 m, na krajích pozemků je cílené zatravnění.

Detail

Fúze společností RenoFarma Slezan, RenoFarma Děhylov a RenoFarma Poruba k 1. 1. 2022

Vážení návštěvníci našich webových stránek, ve skupině RenoFarmy došlo od 1. ledna 2022 k fúzi společností RenoFarma Slezan, RenoFarma Děhylov a RenoFarma Poruba.

Více informací naleznete v tiskových zprávách níže.

Informace k fúzi společností RenoFarma Slezan a RenoFarma Děhylov k 1. 1. 2022 naleznete zde.

Informace o fúzi společností RenoFarma Slezan a RenoFarma Poruba k 1. 1. 2022 naleznete zde.

Detail

PF 2022

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2022.

 

Detail

Ve Všechovicích nás navštívily děti z MŠ Rakov

Dne 22.6.2021 nás na RenoFarmě Záhoran, a.s. ve Všechovicích navštívily děti z MŠ Rakov.

Jak prohlídka naší farmy probíhala?
Hned ráno dětem exkurzi zpříjemnili hasiči SDH Rakov, kteří je do Všechovic převezli hasičským autem. Zaměstnanci naší farmy se postarali o milé přivítání v administrativní budově, kde na děti čekalo drobné pohoštění a kde se seznámily také s odborníkem z praxe – Ing. Milanem Boháčem, naším zootechnikem. Ten si s dětmi popovídal, jak to v praxi na farmě chodí, jaká znají hospodářská zvířata, jak se o ně pečuje, jaký z nich máme užitek nebo čím se krmí. Probrali také zvířecí mazlíčky, které děti chovají doma, a jak se o ně starají.
Po krátkém povídání si děti vypracovaly pracovní listy na téma hospodářských zvířat a zopakovaly si „rodiny“ hospodářských zvířat.
Pak školku konečně čekala prohlídka celého areálu. Děti se podívaly, jak jsou ustájeny jalovice, březí krávy, dojnice i telátka. Nakoukly do „porodnice“, kde bylo teprve jednodenní telátko. Také se byly podívat na dojící linku a kde se skladuje nadojené mléko.
A co přišlo na závěr? Děti se podívaly na moderní traktor, mohly si na něj vylézt a posadit se do něj. Prostě se dobře bavily!
Před odjezdem domů si děti namalovaly pár obrázků s tím, co je nejvíce zaujalo. Obrázky si pak vyvěsily v prostorách mateřské školy v Rakově.

Dětem moc děkujeme za návštěvu a zpříjemnění pracovního dne. Doufáme, že se dozvěděly spoustu nových věcí a že se jim prohlídka líbila!
Našim zaměstnancům samozřejmě děkujeme za organizaci celé exkurze!

IMG 20210622 092235
IMG 20210622 101512
IMG 20210622 104429
IMG 20210622 102540
IMG 20210622 105308
IMG 20210622 105730
IMG 20210622 111225
IMG 20210622 100711

Detail