• Úvod
  • Zásady cookies (EU)

Zásady cookies (EU)

Tento dokument obsahuje informace o tom, jaké používáme v rámci internetových stránek provozovaných naší společnosti, tj. společností RenoFarma Troubky, a.s., IČ 25357972, se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, na adrese https://renofarmy.cz/, soubory cookies a podobné technologie (dále jen jako “cookies”).

Budete-li mít jakýchkoliv dotazů či námitek v souvislosti s používáním cookies na těchto internetových stránkách, neváhejte nás kontaktovat buďto e-mailem na e-mailové adrese krmiva@renofarmy.cz, anebo telefonicky na telefonním čísle 770 123 894.

 

Co to jsou „cookies“?

Cookies jsou krátké soubory textových dat ukládané webovými stránkami do zařízení návštěvníka internetové stránky (typicky se cookies ukládají do internetového prohlížeče). Soubor cookie obsahuje anonymní informace, nejedná se tedy o osobní údaje, a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do Vašeho počítače, mobilního telefonu, či jiného zařízení, které k prohlížení webových stránek používáte. Bude uložen na Vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během Vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Naše internetové stránky používají jak „cookies třetích stran“, tak i „cookies první strany“, „Cookies třetích stran“ jsou cookies, které nastavily subjekty, kteří neprovozují tuto internetovou stránku. Naopak pojem „cookies první strany“ se použije pro cookies nastavené subjektem, který provozuje tuto internetovou stránku. Informace o tom, které námi používané cookies jsou „cookies první strany“ a které jsou „cookies třetí strany“ naleznete v části tohoto dokumentu označené jako „Jaké používáme cookies“.

Správa cookies

Volbu, jaké cookies budou/nebudou ukládány ve Vámi používaném zařízení, můžete provést prostřednictvím panelu pro správu cookies, který otevřete kliknutím na ??? umístěný na našich internetových stránkách (dále jen jako „panel pro správu cookies“), anebo prostřednictvím „vyskakovacího okna“, které se objeví při Vaší první návštěvě našich internetových stránek.

Volbu, jaké cookies budou/nebudou ukládány ve Vámi používaném zařízení, můžete provést prostřednictvím panelu pro správu cookies, který otevřete kliknutím na ??? umístěný na našich internetových stránkách (dále jen jako „panel pro správu cookies“), anebo prostřednictvím „vyskakovacího okna“, které se objeví při Vaší první návštěvě našich internetových stránek.

V rámci panelu pro správu cookies si můžete zvolit konkrétní cookies či jejich kategorie, s jejichž ukládáním do Vámi používaného zařízení vyslovíte souhlas, anebo nesouhlas.

Svou volbu toho, jaké cookies budou/nebudou ukládány ve Vámi používaném zařízení, můžete kdykoliv změnit, a to prostřednictvím panelu pro správu cookies

Svůj souhlas s ukládáním cookies do Vámi používaného zařízení můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím panelu pro správu cookies.