Aktuality


Přehled aktualit

Farmy se zabývají rostlinnou i živočišnou výrobou, provozujeme také 4 bioplynové stanice.
Naším dlouhodobým cílem je efektivní a k půdě šetrné hospodaření.


14

farem

~14 500

hektarů půdy

85

hektarů sadů

45 000

litrů mléka denně

Sdružujeme farmy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.