Aktuality


Přehled aktualit

Farmy se zabývají rostlinnou i živočišnou výrobou, provozujeme také 4 bioplynové stanice.
Naším dlouhodobým cílem je efektivní a k půdě šetrné hospodaření.


~14 tisíc

hektarů půdy

35

hektarů chmelnic

~45 tisíc

litrů mléka denně

Sdružujeme farmy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.