Bioplynové stanice

Bioplynové stanice skupiny RenoFarmy

Ve skupině provozujeme 4 bioplynové stanice. Dvě jsou ve Velkých Albrechticích u Bílovce, jedna v Hodoňovicích u Bašky a v Troubkách.

První má označení BPS 306 a je jednou z nejstarších v ČR. Na této bioplynové stanici vyrábí elektřinu 6 kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném výkonu 860 kW. Na druhé bioplynové stanici BPS 305 je také 6 kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném výkonu 900 kW.
Třetí – BPS Hodoňovice má dvě kogenerační jednotky o celkovém instalovaném výkonu 1186 kW.

Jako hlavní vstupní surovina pro výrobu bioplynu slouží cíleně pěstovaná biomasa (siláž, senáž), hovězí a vepřová kejda, dále různé produkty zemědělské i nezemědělské činnosti (odpady po čištění obilí, cukrovarnické řízky, syrovátka, výpalky).

Všechny suroviny jsou postupně dávkovány do fermentorů, kde se pravidelně míchají a při teplotě 40 – 45°C se z nich vytváří bioplyn, který obsahuje cca 55 % metanu.

Bioplyn se spaluje v kogenerační jednotce, což je motor uzpůsobený na spalování plynu, který pohání elektrický generátor. Vyrobená elektřina se využívá pro provoz farmy a větší část se dodává do distribuční sítě. Při výrobě elektřiny produkují motory také teplo, které se využívá především na ohřev fermentorů, stájí a dalších objektů v areálu farmy. Další možností je využití přebytků tepla v nedalekých obcích.

V závěru 2016 jsme na BPS 306 zprovoznili plynotěsné zastřešení koncového skladu, abychom omezili případné emise zápachu. Další investice v tomto směru jsou plánovány i v dalších letech.

Bioplynová stanice Troubky s výkonem 500 kW byla uvedena do provozu v únoru 2011. V roce 2013 byla rozšířena o výkon 250kW. V současné době je celkový výkon 750kW. Stanice zpracovává vlastní produkci kukuřičné siláže a chlévský hnůj.
Systém výroby bioplynu je bez zpracovávání odpadů z jatek a živočišných tkání, tzn. bez hygienizační části linky, a proto jeho spuštění nezaznamenali občané přímo ve vesnici ani v okolí.
Bioplynová stanice zásobuje odpadním teplem celý areál naší společnosti. Po dokončení stavby posklizňové linky bude odpadní teplo využíváno i k sušení skladovaných obilovin.

IMG 6847
Str12
IMG 6854
Str06
IMG 6845

Kontakty

Ing. Jiří Thiemel, Ph.D.
manažer BPS
778 527 001