• Úvod
  • RenoFarma Beskyd, a.s.

RenoFarma Beskyd, a.s.

RenoFarma Beskyd, a.s. se řadí mezi tradiční zemědělské podniky v regionu. Hlavním předmětem podnikání je rostlinná výroba a chov skotu. Na orné půdě jsou pěstovány obilniny, kukuřice, pícniny a řepka olejná. Obhospodařováno je více než 2100 hektarů. Společnost provozuje bioplynovou stanici v Hodoňovicích, prodejnu Rolnička v Palkovicích a věnuje se zahradnické činnosti v Lysůvkách.

Mimořádná valná hromada společnosti RenoFarma Beskyd, a.s. dne 3. listopadu 2020 v 9:00

Informace k přejmenování společnosti k 1. 1. 2020 naleznete zde.


Prodejna Rolnička


Mechanizační služby v zemědělství

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE pro vlastní spotřebu na objektu společnosti RenoFarma Beskyd, a.s. – areál Skalice

Popis projektu: Na objektu v areálu Skalice společnosti RenoFarma Beskyd, a.s. dojde v rámci projektu „FVE pro vlastní spotřebu na objektu společnosti RenoFarma Beskyd, a.s. – areál Skalice“ na parc. č. st. 309/2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku k výstavbě fotovoltaické elektrárny o výkonu 84 kWp. Elektrárna za rok vyrobí v průměru přes 80 MWh a ušetří přes 80 tun CO2. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publicita projektů FVE spolufinancovaných z prostředků Národního plánu obnovy – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna na budovách v areálu Palkovice

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna na budovách v areálu Skalice

Prodejna Rolnička

Polední přestávka 11:00 – 11:30 | Tel: +420 558 656 472, +420 604 372 469

Pondělí 7:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 15:00
Sobota 8:00 – 12:00

Kontaktní adresa

RenoFarma Beskyd, a.s.

Palkovice 919, 739 41

603 813 928

Ing. Svatava Hrčková – ředitelka společnosti

beskyd@renofarmy.cz

www.renofarmy.cz/beskyd

Sídlo společnosti

Palkovice 919, 739 41

IČ: 04850904

Spisová značka: oddíl B, vložka 10988 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Neváhejte nás kontaktovat