Ryze česká skupina RenoFarmy sdružuje hospodaření několika zemědělských podniků na Moravě a ve Slezsku.

Podniky skupiny RenoFarmy hospodaří na 10 tisících hektarech půdy a na produkci mléka se podílí 1850 dojnic holštýnského plemene.

Udržujeme dobré vztahy s veřejností, podporujeme sportovní a kulturní život v regionu.

Aktuality


Přehled aktualit

Farmy se zabývají rostlinnou i živočišnou výrobou, provozujeme také 4 bioplynové stanice.
Naším dlouhodobým cílem je efektivní a k půdě šetrné hospodaření.


~10 tisíc

hektarů půdy

35

hektarů chmelnic

~55 tisíc

litrů mléka denně

Sdružujeme farmy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.