• Úvod
  • RenoFarma Záhoran, a.s.

RenoFarma Záhoran, a.s.

RenoFarma Záhoran, a.s. hospodaří na rozhraní okresů Přerov, Kroměříž a Vsetín, obhospodařovaná výměra přesahuje 1200 hektarů. Společnost pěstuje obiloviny, řepku a krmné plodiny pro mléčný skot.

Informace k přejmenování společnosti k 1. 1. 2020 naleznete zde.

IMG 6801
IMG 6854
IMG 6845
IMG 6847
Zahoran17

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE pro vlastní spotřebu na objektu společnosti RenoFarma Záhoran, a.s. – areál Všechovice

Popis projektu: Na objektu v areálu Všechovice společnosti RenoFarma Záhoran, a.s. dojde v rámci projektu „FVE pro vlastní spotřebu na objektu společnosti RenoFarma Záhoran, a.s. – areál Všechovice“ na parc. č. st. 361 a na parc. č. 2140, k.ú. Všechovice k výstavbě fotovoltaické elektrárny o výkonu 84 kWp. Elektrárna za rok vyrobí v průměru přes 84 MWh a ušetří přes 85 tun CO2. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017325

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně mobilní technologie v podobě nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Kontaktní adresa

RenoFarma Záhoran, a.s.

č. p. 50, 753 53 Všechovice

Ing. Marek Vavřík

773 330 431

zahoran@renofarmy.cz

www.renofarmy.cz/zahoran

Sídlo společnosti

č. p. 50, 753 53 Všechovice

IČ: 26810948

Spisová značka: oddíl B, vložka 2696 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Neváhejte nás kontaktovat