• Úvod
 • RenoFarma Troubky, a.s.

RenoFarma Troubky, a.s.

RenoFarma Troubky, a.s. hospodaří v okrese Přerov. Obhospodařovaná výměra přesahuje 1500 hektarů. Zaměření společnosti je poměrně obsáhlé. Kromě rostlinné a živočišné výroby se společnost zabývá výrobou krmiv a provozuje bioplynovou stanici.

Informace k přejmenování společnosti k 1. 1. 2020 naleznete zde.

 

DCIM100MEDIADJI 0360.JPG
IMG 0606 (002)
DCIM100MEDIADJI 0365.JPG
DCIM100MEDIADJI 0364.JPG
Kat Drobnochov VKCH1
IMG 6845

RenoFarma Troubky, a.s.

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

770 123 893 – sekretariát

770 123 894 – míchárna krmiv

Ferdinand Večeřa – výkonný ředitel

troubky@renofarmy.cz

https://renofarmy.cz/troubky/

Sídlo společnosti

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

IČ: 25357972

Spisová značka: oddíl B, vložka 1340 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Neváhejte nás kontaktovat


   

  Výroba krmiv

  Středisko výroby krmiv vyrábí krmné směsi pro všechny druhy hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež, králíci, koně). Směsi jsou rozděleny do dvou kategorií, a to kompletní či doplňková. Strukturou jsou směsi buď sypké nebo granulované dle přání zákazníka.

  • Krmné směsi pro koně Th Program výživy koní s EMAC (energetický metabolismus aktivující komplex). Řada obsahuje 15 druhů krmiv pro všechny druhy a kategorie koní. Jedinečné složení každého krmiva dává chovatelům, trenérům a jezdcům možnost výrazně pozitivně ovlivnit kondici koní, jejich osvalení, aktivitu, zdravotní stav a reprezentativnost při srovnatelných nebo nižších nákladech na krmný den. V průměru se cena 1 krmného dne pohybuje okolo 30 Kč. Směsi jsou jak kompletní, tak doplňkové s přimícháním vlastních obilovin. Th krmiva pro koně mají výbornou chutnost, vysokou stravitelnost a během 3 měsíců Vám dokáží svou práci.
  • Krmiva pro drůbež jsou buď kompletní či doplňková, podle dostupnosti k vlastním obilovinám. Každý si tak může vybrat podle svých možností optimální krmivo pro své zvířata. Vyrábíme směsi pro brojlery, nosnice, kachny, pštrosy, křepelky a bažanty. Balení je u vybraných druhů po 10 nebo 25 kg.
  • Krmné směsi pro králíky vyrábíme buď s kokcidiostatiky či bez nich. Balení je po 10kg nebo 25kg.
  • Krmné směsi pro skot vyrábíme na míru jednotlivým podnikům a velkoodběratelům, aby optimálně doplnily krmné dávky, umožnily dávkovat doplňkové látky, zjednodušily proces výroby krmiv, a také ušetřily čas zootechniků dojného skotu. Dále vyrábíme také granulované směsi pro telata a výkrmové směsi pro býky.
  • Krmné směsi pro prasata jsou zejména doplňková, která po přidání vlastních obilovin v určitém poměru vytvoří kompletní krmivo. Řada začíná samozřejmě směsí pro selata (Th BV ČOS), dále univerzální výkrmová směs od 20 do 125 kg živé hmotnosti (Th BV Universal), a také směsi pro březí a kojící prasnice.

  Prodejní doba:

  Pondělí – pátek: 6:00 – 14:00

  krmiva@renofarmy.cz 770 123 894

   

  Prohlédněte si katalogy krmiv


   

  Rostlinná výroba

  Rostlinná výroba je provozována na více než 1500 ha orné půdy ve střediscích Troubky a Dolní Újezd. Naše společnost hospodaří zejména na katastrálních územích Troubky nad Bečvou, Henčlov a okrajově v sousedních katastrech Tovačov, Dluhonice a Rokytnice u Přerova. Dále provozujeme rostlinnou výrobu v několika katastrech kolem obcí Dolní Újezd a Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

  Hlavní zaměření je na produkci potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a osiva obilovin, řepky. Mezi další pěstované plodiny patří kukuřice na siláž pro skot a bioplynovou stanici, kukuřice na zrno. Z víceletých pícnin na orné půdě se pěstuje vojtěška setá a jetel na produkci objemných krmiv pro mléčnou farmu dojnic. Středisko disponuje vlastní technikou pro většinu polních prací.

  Průměrné výnosy u tržních plodin:
  Pšenice ozimá 6 – 8 tun/ha
  Ječmen jarní 6 – 7 tun/ha
  Řepka ozimá 3,5 – 4,5 tun/ha


   

  Živočišná výroba

  Středisko živočišné výroby se zaměřuje na chov skotu prostý IBR, výrobu mléka s vlastní reprodukcí. V současné době je v chovu zařazeno 370 ks dojnic. Krmné dávky jsou postaveny z objemných krmiv na kukuřičné siláži, vojtěškové senáži.
  Naše společnost se umisťuje dlouhodobě na špici v kontrole užitkovosti v okrese Přerov s nádojem kolem 11000 litrů mléka na dojnici za rok.


   

  Jídelna

  Zajišťuje dovoz jídel pro zaměstnance, výběr ze tří variant.


   

  Bioplynová stanice

  Bioplynová stanice Troubky s výkonem 500 kW byla uvedena do provozu v únoru 2011. V roce 2013 byla rozšířena o výkon 250kW. V současné době je celkový výkon 750kW. Stanice zpracovává vlastní produkci kukuřičné siláže a chlévský hnůj.
  Systém výroby bioplynu je bez zpracovávání odpadů z jatek a živočišných tkání, tzn. bez hygienizační části linky, a proto jeho spuštění nezaznamenali občané přímo ve vesnici ani v okolí.
  Bioplynová stanice zásobuje odpadním teplem celý areál naší společnosti. Po dokončení stavby posklizňové linky bude odpadní teplo využíváno i k sušení skladovaných obilovin.
  Bioplynové stanice ve skupině RenoFarmy