• Úvod
 • RenoFarma Troubky, a.s.

RenoFarma Troubky, a.s.

RenoFarma Troubky, a.s. hospodaří v okrese Přerov. Obhospodařovaná výměra přesahuje 1500 hektarů. Zaměření společnosti je poměrně obsáhlé. Kromě rostlinné a živočišné výroby se společnost zabývá výrobou krmiv a provozuje bioplynovou stanici.

Informace k přejmenování společnosti k 1. 1. 2020 naleznete zde.

 

DCIM100MEDIADJI 0360.JPG
IMG 0606 (002)
DCIM100MEDIADJI 0365.JPG
DCIM100MEDIADJI 0364.JPG
Kat Drobnochov VKCH1
IMG 6845

PUBLICITA PROJEKTU PRV

Název projektu: Modernizace farmy

Popis projektu: Předmětem projektu je novostavba produkční stáje pro 268 kusů dojnic v kejdovém provozu. Celý záměr je postaven na využití moderních technologií. Dojení krav bude realizováno prostřednictvím dojících robotů. Farma je navržena jako ucelený soubor objektů, které budou plně reflektovat požadavky welfare chovaných zvířat a zároveň umožní zefektivnit pracovní postup výroby mléka. Součástí projektu je také nová skladovací jímka na kejdu s kapacitou uskladnění min. 9 měsíců a přečerpávací jímka. Záměr je tak od počátku situován jako racionální funkční celek s ohledem na životní prostředí.

PUBLICITA PROJEKTU PRV

Název projektu: Modernizace VKS

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace technologického vybavení výrobny krmných směsí, kterou žadatel provozuje. Hlavní část projektu je směřována do technologie spojené bezprostředně s výrobou a druhá část projektu je modernizace prodejny. Cílem modernizace je zvýšení efektivity a snížení energetické náročnosti v procesu výroby krmiv. Celý projekt je zaměřen na zlepšení kvality výsledného produktu.

RenoFarma Troubky, a.s.

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

770 123 893 – sekretariát

770 123 894 – míchárna krmiv

Ferdinand Večeřa – výkonný ředitel

troubky@renofarmy.cz

https://renofarmy.cz/troubky/

Sídlo společnosti

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

IČ: 25357972

Spisová značka: oddíl B, vložka 1340 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Neváhejte nás kontaktovat


   

  Výroba krmiv

  Středisko výroby krmiv vyrábí krmné směsi pro všechny druhy hospodářských zvířat (skot, prasata, drůbež, králíci, koně). Směsi jsou rozděleny do dvou kategorií, a to kompletní či doplňková. Strukturou jsou směsi buď sypké nebo granulované dle přání zákazníka.

  • Krmné směsi pro koně Th Program výživy koní s EMAC (energetický metabolismus aktivující komplex). Řada obsahuje 15 druhů krmiv pro všechny druhy a kategorie koní. Jedinečné složení každého krmiva dává chovatelům, trenérům a jezdcům možnost výrazně pozitivně ovlivnit kondici koní, jejich osvalení, aktivitu, zdravotní stav a reprezentativnost při srovnatelných nebo nižších nákladech na krmný den. V průměru se cena 1 krmného dne pohybuje okolo 30 Kč. Směsi jsou jak kompletní, tak doplňkové s přimícháním vlastních obilovin. Th krmiva pro koně mají výbornou chutnost, vysokou stravitelnost a během 3 měsíců Vám dokáží svou práci.
  • Krmiva pro drůbež jsou buď kompletní či doplňková, podle dostupnosti k vlastním obilovinám. Každý si tak může vybrat podle svých možností optimální krmivo pro své zvířata. Vyrábíme směsi pro brojlery, nosnice, kachny, pštrosy, křepelky a bažanty. Balení je u vybraných druhů po 10 nebo 25 kg.
  • Krmné směsi pro králíky vyrábíme buď s kokcidiostatiky či bez nich. Balení je po 10kg nebo 25kg.
  • Krmné směsi pro skot vyrábíme na míru jednotlivým podnikům a velkoodběratelům, aby optimálně doplnily krmné dávky, umožnily dávkovat doplňkové látky, zjednodušily proces výroby krmiv, a také ušetřily čas zootechniků dojného skotu. Dále vyrábíme také granulované směsi pro telata a výkrmové směsi pro býky.
  • Krmné směsi pro prasata jsou zejména doplňková, která po přidání vlastních obilovin v určitém poměru vytvoří kompletní krmivo. Řada začíná samozřejmě směsí pro selata (Th BV ČOS), dále univerzální výkrmová směs od 20 do 125 kg živé hmotnosti (Th BV Universal), a také směsi pro březí a kojící prasnice.

  Prodejní doba:

  Pondělí – pátek: 6:00 – 14:00

  krmiva@renofarmy.cz 770 123 894

   

   

  Prohlédněte si katalogy krmiv


   

  Rostlinná výroba

  Rostlinná výroba je provozována na více než 1500 ha orné půdy ve střediscích Troubky a Dolní Újezd. Naše společnost hospodaří zejména na katastrálních územích Troubky nad Bečvou, Henčlov a okrajově v sousedních katastrech Tovačov, Dluhonice a Rokytnice u Přerova. Dále provozujeme rostlinnou výrobu v několika katastrech kolem obcí Dolní Újezd a Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

  Hlavní zaměření je na produkci potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a osiva obilovin, řepky. Mezi další pěstované plodiny patří kukuřice na siláž pro skot a bioplynovou stanici, kukuřice na zrno. Z víceletých pícnin na orné půdě se pěstuje vojtěška setá a jetel na produkci objemných krmiv pro mléčnou farmu dojnic. Středisko disponuje vlastní technikou pro většinu polních prací.

  Průměrné výnosy u tržních plodin:
  Pšenice ozimá 6 – 8 tun/ha
  Ječmen jarní 6 – 7 tun/ha
  Řepka ozimá 3,5 – 4,5 tun/ha


   

  Živočišná výroba

  Středisko živočišné výroby se zaměřuje na chov skotu prostý IBR, výrobu mléka s vlastní reprodukcí. V současné době je v chovu zařazeno 370 ks dojnic. Krmné dávky jsou postaveny z objemných krmiv na kukuřičné siláži, vojtěškové senáži.
  Naše společnost se umisťuje dlouhodobě na špici v kontrole užitkovosti v okrese Přerov s nádojem kolem 11000 litrů mléka na dojnici za rok.


   

  Jídelna

  Zajišťuje dovoz jídel pro zaměstnance, výběr ze tří variant.


   

  Bioplynová stanice

  Bioplynová stanice Troubky s výkonem 500 kW byla uvedena do provozu v únoru 2011. V roce 2013 byla rozšířena o výkon 250kW. V současné době je celkový výkon 750kW. Stanice zpracovává vlastní produkci kukuřičné siláže a chlévský hnůj.
  Systém výroby bioplynu je bez zpracovávání odpadů z jatek a živočišných tkání, tzn. bez hygienizační části linky, a proto jeho spuštění nezaznamenali občané přímo ve vesnici ani v okolí.
  Bioplynová stanice zásobuje odpadním teplem celý areál naší společnosti. Po dokončení stavby posklizňové linky bude odpadní teplo využíváno i k sušení skladovaných obilovin.
  Bioplynové stanice ve skupině RenoFarmy