FKOZ_2020 – Pozvánka na řádnou členskou schůzi 8_2020