Obhospodařování půdy v pásech plodin

Provozní test, lokalita Na Výšině u Bílovce

Jedním z velmi důležitých úkolů moderního zemědělství je ochrana půdy proti vodní erozi, kdy může při prudkých deštích na svažitých pozemcích docházet ke splavování ornice.

Jako ochranu před vodní erozí zkoušíme na pozemcích před vámi inovativní postup, který spočívá v pěstování dvou plodin v pásech. Díky rozdílnému vegetačnímu období vybraných plodin je na jednom pásu vždy přítomen porost, který tak chrání půdu před splavením v době, kdy je plodina vedlejšího pásu mimo hlavní vegetační období a není schopna přívalové srážky přijmout a uložit do půdního prostředí. Ve výsledku tedy tento postup celoročně zvyšuje kapacitu půdy přijímat dešťové srážky a zadržet vláhu v krajině.

Jedná se o technicky velmi náročný postup, který vyžaduje přesné setí a cílené dodávání živin. Zároveň se jedná o postup, který je jednou z možností pro trvale udržitelné a k půdě šetrné zemědělství.

Vaše RenoFarmy

 

Pole

Snímek byl pořízen pomocí dronu Trinity F90 z výšky 120 m. 
Pro přesné navádění strojů používáme GPS navigaci s 
korekčním signálem s výslednou přesností ± 5 cm.
Šířka pásů je 24 m, na krajích pozemků je cílené zatravnění.