Obhospodařování půdy v pásech plodin

Provozní test, lokalita Na Výšině u Bílovce

Jedním z velmi důležitých úkolů moderního zemědělství je ochrana půdy proti vodní erozi, kdy může při prudkých deštích na svažitých pozemcích docházet ke splavování ornice.

Jako ochranu před vodní erozí zkoušíme na pozemcích před vámi inovativní postup, který spočívá v pěstování dvou plodin v pásech. Díky rozdílnému vegetačnímu období vybraných plodin je na jednom pásu vždy přítomen porost, který tak chrání půdu před splavením v době, kdy je plodina vedlejšího pásu mimo hlavní vegetační období a není schopna přívalové srážky přijmout a uložit do půdního prostředí. Ve výsledku tedy tento postup celoročně zvyšuje kapacitu půdy přijímat dešťové srážky a zadržet vláhu v krajině.

Jedná se o technicky velmi náročný postup, který vyžaduje přesné setí a cílené dodávání živin. Zároveň se jedná o postup, který je jednou z možností pro trvale udržitelné a k půdě šetrné zemědělství.

Vaše RenoFarmy

 

Reportáž o pásovém hospodaření

 

 

DCIM100MEDIADJI 0270.JPG
DCIM100MEDIADJI 0287.JPG
DCIM100MEDIADJI 0271.JPG
IMG 20230714 142714
DCIM100MEDIADJI 0283.JPG

Sklizeň ječmene ozimého v pásech plodin. Snímky byly pořízeny pomocí dronu DJI Mini 2 a mobilního telefonu 14. července 2023.

 

DCIM100MEDIADJI 0224.JPG
DCIM100MEDIADJI 0203.JPG
DCIM100MEDIADJI 0212.JPG

Snímky byly pořízeny pomocí dronu DJI Mini 2 na konci června 2023.

 

DCIM100MEDIADJI 0094.JPG
DCIM100MEDIADJI 0102.JPG
2023 05 22 00 00 2023 05 22 23 59 Sentinel 2 L2A True Color

Snímky byly pořízeny pomocí dronu DJI Mini 2 a satelitu Sentinel 2 na konci května 2023.

 

Dron3
Dron1
Pásy 01

Snímky byly pořízeny pomocí dronu DJI Mini 2 a dronu Trinity F90 na konci dubna 2023.

 

Pole
1683883720501

Snímek byl pořízen pomocí dronu Trinity F90 z výšky 120 m. 
Pro přesné navádění strojů používáme GPS navigaci s 
korekčním signálem s výslednou přesností ± 5 cm.
Šířka pásů je 24 m, na krajích pozemků je cílené zatravnění.