ZD Beskyd Palkovice – výdej obilí

Společnost ZD Beskyd Palkovice, a.s. upozorňuje všechny propachtovatele, že od 5. 9. 2018 do 30. 11. 2018 je možno vyzvednout obilí za nájemné/pacht roku 2018 v podnikové prodejně Rolnička Palkovice.

Ing. Svatava Hrčková, ekonom společnosti