Pozvánka na členskou schůzi družstva Správní družstvo Staměřice

Členové družstva Správní družstvo Staměřice svolávají řádnou členskou schůzi na den 30. října 2017.

Kompletní pozvánka včetně programu je dostupná zde.

V Dolním Újezdu dne 13. 10. 2017