Podpora EU

Přehled projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Posklizňová linka Bílovec

Realizace projektu posklizňové linky Bílovec pro naši společnost ZD Bílovec agro a.s. byla spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.