ZDZV_2018 – Zápis ze zasedání představenstva společnosti 13.7.2018