ZDJT_2018 – Oznámení představenstva společnosti a závěry znaleckého posudku