• Úvod
 • Troubecká hospodářská a.s.

Troubecká hospodářská a.s.

Společnost Troubecká hospodářská a.s. hospodaří v okrese Přerov. Obhospodařovaná výměra přesahuje 1500 hektarů. Zaměření společnosti je poměrně obsáhlé. Kromě rostlinné a živočisné výroby se společnost zabývá výrobou krmiv, oblíbených Troubeckých těstovin a provozuje bioplynovou stanici.

 

Areál Troubecké hospodářské a.s.
IMG 6847
Dožínky 2018
IMG 6801
IMG 6845
3 Kombajn Class

Troubecká hospodářská a.s.

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

770 123 893 – sekretariát

Telefonní seznam

Ing. Josef Mikeska – výkonný ředitel

thas@renofarmy.cz

www.thas.cz

Sídlo společnosti

Roketská 786/21, 751 02 Troubky

IČ: 25357972

Spisová značka: oddíl B, vložka 1340 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Neváhejte nás kontaktovat

 

Výroba krmiv

Středisko výroby krmiv vyrábí krmné směsi pro vlastní chov mléčného holštýnského skotu. Zaměřuje se zejména na speciální výrobu krmiv individuálně pro větší chovy.

 • Speciální krmiva Th Program výživy koní s EMAC, který obsahuje 13 druhů krmiv pro všechny druhy a kategorie koní. Jedinečné složení každého krmiva dává chovatelům, trenérům, jezdcům možnost výrazně pozitivně ovlivnit kondici koní, osvalení, aktivitu, zdravotní stav, reprezentativnost koní při srovnatelných nebo nižších nákladech na krmný den. V průměru se cena 1 krmného dne pohybuje od 0,5 EUR udržovací režim, okolo 1 EUR u lehké až střední práce, pro špičkové dostihové koně je nejdraží krmný den až 1,8 EUR. Th krmiva pro koně mají výbornou chutnost, vysokou stravitelnost a během 3 měsíců Vám dokáží svou práci.
 • Krmiva pro zoologické zahrady vychází ze specifických potřeb jednotlivých kategorií. Zejména pro býložravce, přežvýkavce, lichokopytníky, divokou lesní zvěř jsou určeny speciální druhy krmiv Th Zoo A, Th Zoo B, Th Zoo C, Th lichokopytníci, Th Sobi, Th Losi, Th Lesní zvěř, Th Sloni.
 • Krmiva pro drůbež jsou rozdělena a sestavena podle dostupnosti k vlastní obilovinám odběratelů, jako kompletní, nebo doplňková s přimícháním vlastních obilovin. Každý si tak může vybrat podle svých možností optimální krmivo pro své zvířata. Drobnochovatelé uvítali doplňková krmiva pro nosnice a králíky balené v 25 a 10 kg balení.
 • Krmiva pro skot se vyrábí tzv. na míru jednotlivým podnikům a velkoodběratelům, aby optimálně doplnily krmné dávky, umožnily dávkovat doplňkové látky (močovina, propionát vápenatý, atd.), a také zjednodušily proces výroby krmiv a ušetřily čas zootechniků. Obsahují doplňkové látky, které se nemohou míchat nebo zkrmovat na přímo v družstevních míchárnách s aktivními látkami relativně s nízkým denním dávkování na dohodnutém nosiči.
 • Krmiva pro prasata jsou zejména doplňková, která po přidání obilovin v určitém poměru vytvoří kompletní krmivo. Pro velké výkrmce prasat se vyrábí doplňková krmiva Th BV 1 a Th BV 2 s možností plynulých výkrmových křivek.
 • Krmiva pro hlodavce, drobnochovatele králíků, činčil, laboratorních myší a potkanů, jsou vytvořené speciální krmiva

Objednávky Po – Pá: 6:30 – 14:00 hod
krmiva@renofarmy.cz 770 123 894

Ing. Alena Pechová – vedoucí výroby 770 177 900


Nakupte krmiva pro koně online v našem eshopu   Prohlédněte si katalogy krmiv


 

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je provozována na více než 1500 ha orné půdy ve střediscích Troubky a Dolní Újezd. Naše společnost hospodaří zejména na katastrálních územích Troubky nad Bečvou, Henčlov a okrajově v sousedních katastrech Tovačov, Dluhonice a Rokytnice u Přerova. Dále provozujeme rostlinnou výrobu v několika katastrech kolem obcí Dolní Újezd a Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Hlavní zaměření je na produkci potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a osiva obilovin, řepky. Mezi další pěstované plodiny patří kukuřice na siláž pro skot a bioplynovou stanici, kukuřice na zrno. Z víceletých pícnin na orné půdě se pěstuje vojtěška setá a jetel na produkci objemných krmiv pro mléčnou farmu dojnic. Středisko disponuje vlastní technikou pro většinu polních prací.

Průměrné výnosy u tržních plodin:
Pšenice ozimá 6 – 8 tun/ha
Ječmen jarní 6 – 7 tun/ha
Řepka ozimá 3,5 – 4,5 tun/ha


 

Živočišná výroba

Středisko živočišné výroby se zaměřuje na chov skotu prostý IBR, výrobu mléka s vlastní reprodukcí. V současné době je v chovu zařazeno 370 ks dojnic. Krmné dávky jsou postaveny z objemných krmiv na kukuřičné siláži, vojtěškové senáži.
Naše společnost se umisťuje dlouhodobě na špici v kontrole užitkovosti v okrese Přerov s nádojem kolem 11000 litrů mléka na dojnici za rok.


 

Jídelna

Zajišťuje stravování pro zaměstnance, širokou veřejnost i pro zaměstnance několika firem z okolí.

Nabízíme:

 • polévku a hlavní jídlo
 • možnost pořádání svateb, rodinných oslav a jiných společenských akcí v naší jídelně
 • 1x týdně prodej čerstvých knedlíků
 • zákazníky velmi oblíbené masové rolády (vepřové, kuřecí) na objednávku.

Telefon kuchyně: 770 123 888

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK


 

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice Troubky s výkonem 500 kW byla uvedena do provozu v únoru 2011. V roce 2013 byla rozšířena o výkon 250kW. V současné době je celkový výkon 750kW. Stanice zpracovává vlastní produkci kukuřičné siláže a chlévský hnůj.
Systém výroby bioplynu je bez zpracovávání odpadů z jatek a živočišných tkání, tzn. bez hygienizační části linky, a proto jeho spuštění nezaznamenali občané přímo ve vesnici ani v okolí.
Bioplynová stanice zásobuje odpadním teplem celý areál naší společnosti. Po dokončení stavby posklizňové linky bude odpadní teplo využíváno i k sušení skladovaných obilovin.
Bioplynové stanice ve skupině RenoFarmy