Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 Adresát:     RenoFarma Troubky, a.s., Roketská 786/21, Troubky 751 02

                   e-mail: krmiva@renofarmy.cz

 

Oznamuji/ oznamujeme (*),  že   tímto    odstupuji/ odstupujeme (*)  od  smlouvy   o   nákupu   tohoto  zboží(*)/o   poskytnutí   těchto   služeb(*):

 Datum   objednání (*)/ datum   obdržení(*):(*)

Jméno   a   příjmení   spotřebitele/spotřebitelů: (*)

Adresa   spotřebitele/spotřebitelů: (*)

Podpis   spotřebitele/spotřebitelů (pouze   pokud   je    tento   formulář   zasílán   v   listinné   podobě): (*)

Datum: (*)

 

 

 (*)   Nehodící   se   škrtněte   nebo   údaje   doplňte.